NSM ร่วมการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum – APRAF) ครั้งที่ 29 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

NSM ร่วมการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum – APRAF) ครั้งที่ 29 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

20-09-2023
NSMAPRAF2901

20 กันยายน 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.เอกพงศ์ ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต อพวช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum – APRAF) ครั้งที่ 29 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศในปีที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำของ อพวช. ทั้งนี้ นายสุวรงค์ฯ ร่วมนำเสนอในเรื่อง Futurium “Create a future experience for the next generation” เพื่อประชาสัมพันธ์และหารือความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ของ อพวช. ในอนาคต  

NSMAPRAF29012