ผศ.ดร.รวินฯ พร้อมด้วย นายสุวรงค์ฯ ผู้บริหาร อพวช. ชูโมเดลพิพิธภัณฑ์ “Curiosity WINS” ในการประชุม ASTC Annual Conference 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.รวินฯ พร้อมด้วย นายสุวรงค์ฯ ผู้บริหาร อพวช. ชูโมเดลพิพิธภัณฑ์ “Curiosity WINS” ในการประชุม ASTC Annual Conference 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

15-09-2022
TC1

14 กันยายน 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ASTC Annual Conference 2022 จัดโดย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ Association of Science Technology center (ASTC) เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานระหว่างกลุ่มพิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ อพวช. ในอนาคต และเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ พร้อมชู “Curiosity WINS” กระตุ้นความอยากรู้และแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมด้านพิพิธภัณฑ์และการบริการด้านต่าง ๆ มาผนวกกับการสร้างพันธมิตรและการดำเนินงานตามหลักปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนไทย โดยการประชุมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา