อพวช. ร่วมแสดงความยินดี พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2565

อพวช. ร่วมแสดงความยินดี พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2565

31-01-2023
์NSM-28-97

ร่วมแสดงความยินดี - เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบโล่เกียรติยศให้แก่ นางสาวศิริรัตน์ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ สำนักบริการผู้เข้าชม และนายชวกร กัณหดิลก เจ้าหน้าที่เทคนิค สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2565 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อพวช. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

์NSM-28-977์NSM-28-979