อพวช. ร่วมนำผลงานจัดแสดง วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ครั้งที่ 15

อพวช. ร่วมนำผลงานจัดแสดง วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ครั้งที่ 15

30-11-2022
Nsm125698

วันนี้ 30 พ.ย. 65 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 พร้อมนำผลงานวิชาการร่วมจัดแสดงภายในงาน ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

002003