อพวช. เข้าพบ ปลัดกระทรวง อว. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

อพวช. เข้าพบ ปลัดกระทรวง อว. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

03-11-2023
NSM-024

3 พฤศจิกายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายนิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ อพวช. เข้าพบและร่วมแสดงความยินดี กับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี)