ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. และคณะกรรมการ อพวช. ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ คณะกรรมการ อพวช. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. และคณะกรรมการ อพวช. ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ คณะกรรมการ อพวช. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

30-09-2023
Z04

29 กันยายน 2566/ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย คณะกรรมการ อพวช. และผู้บริหาร อพวช. ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่คณะกรรมการ อพวช. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ได้แก่ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและประธานคณะกรรมการ อพวช., ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กรรมการ อพวช. และนางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ กรรมการ อพวช. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และอุทิศเวลาการทำงานในฐานะคณะกรรมการ อพวช. จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
 

Z01Z02Z03