อพวช. รับโล่ในงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิค - 19”

อพวช. รับโล่ในงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิค - 19”

16-06-2022
02

 

14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในงานประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิค - 19” พร้อมมอบโล่เพื่อขอบคุณหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา ที่สนับสนุนและช่วยฝ่าวิกฤติโควิด - 19 โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นตัวแทน อพวช. เข้ารับโล่ในฐานะเป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “อว.พารอด” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด” โดยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. (Community lsolation)” และ “ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิค – 19” ซึ่งเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ณ โรงแรม แบงค๊อก แมริออท ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

02