NSM ให้การต้อนรับ คณะ Digital CEO รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงานด้านดิจิทัลและเยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์

NSM ให้การต้อนรับ คณะ Digital CEO รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงานด้านดิจิทัลและเยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์

17-02-2024
์NSMCEO-01

17 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการศึกษาในยุคใหม่" แก่คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 7 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

์NSMCEO-012์NSMCEO-013์NSMCEO-014์NSMCEO-015์NSMCEO-016์NSMCEO-017์NSMCEO-018์NSMCEO-019์NSMCEO-0110