องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ โรงเรียนดัดดรุณี จัดพิธีเปิดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ โรงเรียนดัดดรุณี จัดพิธีเปิดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ โรงเรียนดัดดรุณี จัดพิธีเปิดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

7 กุมภาพันธ์ 2562 – ปทุมธานี/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ โรงเรียนดัดดรุณี จัดพิธีเปิดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการเข้าค่ายฯ ไปพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นางสาวรักชนก บุตตโยธี หัวหน้างานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี