การประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง "การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ภาคใต้"

การประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง "การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ภาคใต้"

13-12-2021
การประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง "การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ภาคใต้"

16 ตุลาคม 2564 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ (กองงานในพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ) , ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณสายฝน จิตนุพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง "การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ภาคใต้" รวมทั้ง ความร่วมมือในด้านวิชาการอื่น ๆ พร้อมกันนี้ยังได้นำชมนิทรรศการ "สายน้ำเเละชีวิต มหานทีเเละวิถีชนเเห่งเอเชีย-แปซิฟิก" ภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และนิทรรศการ "หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)" ภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

S 47808535

S 47808539