อพวช. ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ AASSA International Workshop 2018

อพวช. ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ AASSA International Workshop 2018

08-12-2021
อพวช. ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ AASSA International Workshop 2018

อพวช. ร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ AASSA International Workshop 2018 ภายใต้หัวข้อ Promoting Role of Science and Media in Science and Health Communication: from Policy to Practice เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักการศึกษา นักการจัดการแผนและนโยบาย และนักสื่อสารจากประเทศสมาชิกในกลุ่ม The Association of Academic and Societies of Science in Asia (AASSA) ในงาน 44th Congress on Science and technology of Thailand (STT44) เมื่อวันที่ 29- 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

227100

227099

227098