อพวช. ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 20 ปี

อพวช. ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 20 ปี

05-04-2023
1

4 เมษายน 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รอพ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมแสงเดือนแสงเทียน พพก.

010203