งาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

งาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

07-12-2021
งาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สุดปลื้มกระแสผู้เข้าร่วมงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus) เมื่อวันที่ 1 – 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ยอดผู้เข้าชมงานเกินแสน ปลุกกระแสเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป และยังเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมและนิทรรศการของ อพวช. ให้เข้าถึงกลุ่มครอบครัว เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพื่อหวังสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ รองรับการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ในอนาคต

ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา อพวช. ได้จัดพิธีเปิดงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus) อย่างเป็นทางการ และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมเป็นประธานเปิดงานฯ โดยกล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีในความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดย อพวช. กับฟิวเจอร์พาร์ค ในส่วนภาคเอกชน ในการร่วมกันจัดงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการสร้างและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยเน้นการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน เพื่อหวังสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้ประชาชนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” ต่อไปอีกด้วย”

ข่าวสาร

11 เมษายน 2560 / ปทุมธานี –นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” นั้นเป็นกิจกรรมที่มีส่วนเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการหันมาสนใจศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ของ อพวช. สำหรับกลุ่มครอบครัว เยาวชน และประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมให้เกิดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ตามภารกิจหลักของ อพวช. จากการจัดงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน ที่ผ่านมา ผลสรุปยอดรวมผู้เข้าชมงานทั้ง 9 วัน ปรากฏว่ามีจำนวนมากถึง 109,765 คน นับว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ซึ่งผู้เข้าชมงานให้ความสนใจกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงานอย่างมากมาย อาทิ นิทรรศการเล่น เรียน รู้ ในของเล่นไทย รู้จักและภาคภูมิใจไปกับภูมิปัญญาของคนไทย นิทรรศการสวนกระดูก สุดหรรษา เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างที่ค้ำจุนร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยจำแนกแยกแยะลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งแสงไอที เรียนรู้เทคโนโลยีแสงที่นำมาใช้งานด้านไอที และพบกับชิ้นงาน Laser Maze มุมนักประดิษฐ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะจากการลงมือทำ แก้ปัญหาจากกิจกรรมในชีวิตจริง เพื่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ดินแดนแห่งจินตนาการ "Blue Block" เลโก้ขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบโดยทีมสถาปนิก David Rockwell และส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมาช่วยเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาทักษะการเข้าสังคม สำหรับเด็กเล็ก

ข่าวสาร

ข่าวสาร

สำหรับกิจกรรมที่เป็นที่นิยมมีผู้คนสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก คือ กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว ผ่านโดมดูดาวขนาดย่อมที่ยกเอามาไว้กลางห้าง โดยผู้เข้าชมจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า การดูทิศทางตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาว ค้นหาความฝันและสร้างสรรค์ความคิดสู่การเดินทางไปยังอวกาศอันแสนไกล ซึ่งมีผู้เข้าชมต่อวันเต็มทุกรอบ ซึ่งการจัดกิจกรรม “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมไทยในการส่งเสริมให้คนไทยเริ่มสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเยาวชนให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงอย่างมาก สามารถนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ข่าวสาร

นางกรรณิการ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า งาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในย่านรังสิต ที่มีความทันสมัย และมียอดผู้เข้าใช้บริการต่อวันกว่า 1.8 แสนคนต่อวัน อพวช. ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันอย่างเต็มที่ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นที่ประทับใจและชื่นชอบของเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยหวังอย่างยิ่งกว่าในปีต่อ ๆ ไป อพวช. จะมีโอกาสได้จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดี ๆ พร้อมจัดเต็มความยิ่งใหญ่แบบนี้อย่างอีกแน่นอน”

ข่าวสาร

และสำหรับใครที่พลาดงาน “งานสวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่ผ่านมา สามารถเดินทางมาเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122 , 2123

IMG0428800533

d52db21c8b73dfa7443cd2f08e42db28XL

IMG0424800533

IMG0422800533

IMG0408800533

IMG0374800533

IMG0364800533

IMG0268800533

IMG0111800533

IMG0061800533

IMG0427800533

IMG0386800533

IMG0014800533

IMG0349800533

IMG9777800533

IMG9783800533