NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

13-07-2023
CAT01

11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย NSM และดร.เอกพงศ์ ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน NSM ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 29 คน ซึ่งจัดขึ้นภายในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

CAY02NATI32EEWA03