ทีมเยาวชนไทยคนเก่งคว้า 3 รางวัล ในการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับนานาชาติ I-FEST 2024 ที่ร่วมชิงชัยกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

ทีมเยาวชนไทยคนเก่งคว้า 3 รางวัล ในการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับนานาชาติ I-FEST 2024 ที่ร่วมชิงชัยกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

28-03-2024
I-FEST2024-001

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทย หลังนําผลงานคว้า 2 รางวัลใหญ่มาครอง โดยผ่านการคัดเลือกจาก 400 โครงงาน เหลือ 20 โครงงานยอดเยี่ยมในรางวัล Top 10 Award ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลอันดับที่ 3 จากโครงงาน “การป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสารระเหยโทลูอีนโดยสารสกัดจากใบบัวบกในสัตว์ทดลอง Caenorhabditis elegans” จากโรงเรียนกําเนิดวิทย์ จ.ระยอง  และโครงงาน “การเพิ่มมูลค่าเปลือกส้มโอในรูปแบบนาโนอิมัลชันเพื่อใช้เป็นยาสลบสําหรับปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758): ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่และแอพพลิเคชันมือถือ” ผลงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช กับรางวัล 1 ใน 20 ผลงานจากรางวัล Top 10 Award นอกจากนี้ อีกหนึ่งทีมจากโรงเรียนกําเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้คว้ารางวัลเหรียญเงินมาครองกับ โครงงาน “การศึกษาเสถียรภาพของเม็ดสไตโรโฟมในศักย์สนามที่เกิดจากคลื่นอะคูสติก” รวม 3 รางวัล ในเวทีการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ The International Festival of Engineering Science and Technology (I-FEST) 2024 ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

I-FEST2024-0012

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.NSM กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกส่งทีมเยาวชนไทยจำนวน  3 ทีม ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 2 ทีม และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ The International Festival of Engineering Science and Technology (I-FEST) 2024 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2567 ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยมีผลงานจากเยาวชนกว่า 400 โครงงานจาก 40 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันฯ จากผลงานที่ผ่านมา NSM และสมาคมวิทย์ฯ ได้ผลักดันเยาวชนไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งผลงานของทีมเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก สามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างต่อเนื่องด้วยผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น ซึ่งปีนี้ในเวที I-FEST 2024 ก็สามารถคว้ารางวัลมาได้สำเร็จทั้ง 3 ทีม ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้” ผศ.ดร.รวิน กล่าว

I-FEST2024-0013

การประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับนานาชาติ I-FEST 2024 ครั้งนี้ ผลปรากฏว่า ทีมเยาวชนไทยจาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ติด Top 10 Award โดยมี 20 ทีมที่ถูกคัดเลือก สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 3 มาครอง โดยมี นางสาวพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต, นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี และนายภัทรดนย์ ลี้โรจนาประภา ซึ่งมี ดร.ธนวรรณ ลี้บุญงาม และนางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์ เป็นครูที่ปรึกษา จากโครงงาน “การป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสารระเหยโทลูอีนโดยสารสกัดจากใบบัวบกในสัตว์ทดลอง Caenorhabditis elegans” จากการศึกษาเกี่ยวกับสารสำคัญเช่น Asiatic acid, Asiaticoside, Madecassic, Madecassoside ซึ่งมีผลป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาท โดยทำการทดลองในสัตว์ทดลองหนอนตัวกลมชนิด C. elegans ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบการทดลองที่มีศึกษาลักษณะและพฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้ได้ถึงการเสื่อมสภาพของระบบประสาท เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทจากการทำลายด้วยสารโทลูอีนด้วยการสังเกตพฤติกรรมผ่านลักษณะการเคลื่อนที่ ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดจากใบบัวบกมีคุณสมบัติในการป้องกันระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวจากการทำลายของโทลูอีนได้

I-FEST2024-0014

สำหรับอีกหนึ่งสุดยอดผลงานของเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัล Top 10 Award โดยมี 20 ทีมที่ถูกคัดเลือกเป็นผลงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวชนากานต์ แก่นเพชร, นางสาวนภัสนันท์ ปัญจะสุวรรณ์ และนายตอฮาวีย์ ยีส้า ซึ่งมี นายปัญญาวุฒิ รัตนารมย์ และผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา กับ โครงงาน “การเพิ่มมูลค่าเปลือกส้มโอในรูปแบบนาโนอิมัลชันเพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758): ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่และแอพพลิเคชันมือถือ” โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Essential “Two-in-one” Solution จากการนำเปลือกส้มโอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากการเกษตรที่มีปริมาณมากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาเพิ่มมูลค่า โดยการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอด้วยวิธีการ ultrasonic-assisted hydrodistillation พัฒนาสูตรน้ำมันหอมระเหยนาโนอิมัลชันและศึกษาสารออกฤทธิ์สำคัญในเปลือกส้มโอที่มีฤทธิ์ในการช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในปลานิล ร่วมกับการพัฒนาแอพพลิเคชันมือถือ “Dose For Fish”สำหรับการคำนวณปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยเปลือกส้มโอที่เหมาะสมสำหรับการทำสลบและพยากรณ์เวลาในการฟื้นสลบของปลานิล

I-FEST2024-0015

และอีกหนึ่งทีมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง สามารถคว้าเหรียญเงินมาครอง โดยมี นางสาวพัชรกันย์ อิสสระยางกูล และนายธนกฤต ไตรวุฒิ ซึ่งมี ดร.ปริญญา ศิริมาจันทร์ และนายเกรียงกมล สว่างศรี เป็นครูที่ปรึกษา จากโครงงาน “การศึกษาเสถียรภาพของเม็ดสไตโรโฟมในศักย์สนามที่เกิดจากคลื่นอะคูสติก” โดยการจำลองการรบกวนของระบบโดยการสั่นชุดการทดลองและบันทึกพฤติกรรมของเม็ดโฟม แล้วจึงนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี จากการทำโครงงานนี้ทำให้ค้นพบวิธีการใหม่ในการประเมินเสถียรภาพของระบบอะคูสติก ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดเทคนิคการลอยตัวของวัตถุด้วยคลื่นเสียงให้มีเสถียรภาพและความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในกระบวนการเคลื่อนย้ายสาร เช่น การเคลื่อนย้ายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการปนเปื้อนที่น้อยที่สุดได้อีกด้วย