โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

08-12-2021
โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

        13 มีนาคม 2561 – คณะภรรยาผู้บริหารระดับสูง บริษัทเชฟรอน โกลบอล และคณะผู้บริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. (คนแรกขวามือ) และคณะผู้บริหารจาก สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้การต้อนรับ

Image Gallery

MG9202800x533

MG9211800x533

MG9245800x533

MG9251800x533

MG9275800x533