NSM ให้การต้อนรับ รมว.อว. เยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

NSM ให้การต้อนรับ รมว.อว. เยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

16-12-2023
Qs01

15 ธันวาคม ที่ผ่านมา นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

Qs02Qs03Qs04