กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพสินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับนิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (GEOGRAPHY IDENTITY PRODUCTS)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพสินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับนิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (GEOGRAPHY IDENTITY PRODUCTS)

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพสินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับนิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (GEOGRAPHY IDENTITY PRODUCTS)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 สิงหาคม 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพสินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับนิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (GEOGRAPHY IDENTITY PRODUCTSที่งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

8U4A9189

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคครั้งนี้ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอพวช. ได้นำนิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (GEOGRAPHY IDENTITY PRODUCTS) มาจัดแสดง โดยนำเสนอเรื่องราวของอัตลักษณ์และสินค้าพื้นเมืองเฉพาะถิ่นในภูมิภาคต่างๆ  และได้เรียนรู้เรื่อง GI Products  หรือทรัพย์สินทางปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีไว้สำหรับสินค้าเฉพาะถิ่นโดยมีเอกลักษณ์และแสดงตัวตนของพื้นที่นั้นๆ ทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า  รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจและตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของประเทศไทย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและผู้เข้าชมงานได้ค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ยกตัวอย่าง เช่น ภาคกลาง ได้จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ส้มบางมด กรุงเทพฯ  ส้มโอขาวใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นต้น ในภาคตะวันตก จัดแสดงน้ำตาลโตนดเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี  ทุเรียนป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สับปะรดบ้านคา จังหวัดราชบุรี ส่วนภาคใต้ จัดแสดง  ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร หมูย่างเมืองตรัง เป็นต้น ภาคเหนือ จัดแสดงร่มบ่อสร้างและศิลาดลของจังหวัดเชียงใหม่   ชามตราไก่จังหวัดลำปาง ชาจาก จ.เชียงราย เป็นต้น ภาคตะวันออก  จัดแสดง สับปะรดตราดสีทอง จังหวัดตราด ครกหินอ่างศิลาและเครื่องจักรสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ้าครามธรรมชาติจังหวัดสกลนคร ข้าวหอมมะลิสุรินทร์  เครื่องปั้นดินเผาบ้างเชียง จังหวัดอุดรธานี ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เป็นต้น

8U4A9165

            นอกจากนี้ยังมีมุมความรู้ GI to the World นำเสนอข้อมูลสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI Products ทั้งหมดของประเทศไทยและยกตัวอย่างสินค้าไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จนกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ  เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นเมืองพัทลุงปลูกกันมานานกว่าศตวรรษ  ไข่มุกภูเก็ต อัญมณีที่ถูกประดับไว้ในมงกุฎสำหรับเวทีประกวดนางงามระดับโลก  กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง สินค้าคุณภาพรสชาติเฉพาะตัวโดดเด่นในเวทีสากล ศิลาดล เครื่องปั้นดินเผาไทยที่มีความประณีตและคุณภาพสูงอันเลื่องชื่อ  กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เกิดแรงบันดาลใจที่ช่วยต่อยอดและสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นอัตลักษณ์ใหม่ของท้องถิ่นตนเองได้ในอนาคต

8U4A9182

            สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและการจองเข้าชมงานได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

---------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) T.095-624-6659 / คุณสุรัตนา (เมย์) T.086-409-1602 /

คุณบุษราภรณ์ (อิ๋ว) T.088-584-4676 / คุณกฤษฏิ์ (เบล) T.062-524-4599 /

คุณสาวิตรี (แหม่ม) T.061-974-9555 และ คุณพณณกร (เอื้อง) T.086-060-9055