ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award 2020”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award 2020”

09-12-2021
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award 2020”

21 ตุลาคม 2563 /ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award 2020” โดยมี รศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ในประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award for Organization ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแก่ อพวช. ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นหน่วยงานระดับประเทศที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

 

299A05291600x1067

299A05501600x1067

299A05401600x1067

299A04691600x1067

299A04831600x1067