องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show จากกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show จากกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show จากกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show จากกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 โดยมีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาและได้คัดเลือกผลงานศูนย์ภาคกลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

S 28852368
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1. โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
2. โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

S 28852374

S 28852372

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. โรงเรียนวัดบางขวาก
2. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
3.โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โดยครั้งนี้ ทีมเยาวชนที่ได้ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบางขวาก