อพวช. ร่วมงาน “3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

อพวช. ร่วมงาน “3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

03-05-2022
3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูป กระทรวง อว.
ผอ.อพวช.

2 พฤษภาคม 2565/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานภายในงาน พร้อมแสดงผลงานความสำเร็จ 3 ปี ในการปฏิรูปกระทรวง อว. โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.อว. และศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ