อพวช. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

อพวช. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

09-12-2021
อพวช. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

1 กรกฎาคม 2564 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำโดย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง อพวช. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

S 3727386

S 25272328