อิมแพ็ค เมืองทองธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

อิมแพ็ค เมืองทองธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

07-12-2021
อิมแพ็ค เมืองทองธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

อิมแพ็ค เมืองทองธานี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและคุโณปการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” พร้อมทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน” ภายในงานพลาดชมไม่ได้กับจำลองพระที่นั่งภูวดลทัศไนย และ Stellarium Technique ภายใน Stellarium Interactive พิชิตภารกิจต่าง ๆ เพื่อเข้าใจวงโคจร และปรากฏการณ์บนท้องฟ้า และท้าทายประสบการณ์ขับเครื่องบินผ่านโปรแกรม Flight Simulator ทดสอบร่างกาย สายตาว่าพร้อมเป็นนักบินหรือไม่ ตั้งแต่วันนี้ -27 สิงหาคม นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวสาร

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 (National Science and Technology Fair 2017) นี้ขึ้นมา ภายใต้กรอบแนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” หนึ่งในนิทรรศการไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) ในปีนี้นำเสนอใน Theme “พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน” ด้วยการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพและคุโณปการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พบกับนิทรรศการย้อนรอยอดีตสยามประเทศไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชมพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงวางรากฐานวิทยาศาสตร์ไทยที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสยามประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นผู้บุกเบิกการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ พิสูจน์ความเชื่อเดิม นำพาสยามประเทศสู่แสงสว่างแห่งปัญญา เริ่มต้นของสยามอารยะ ก้าวสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง โดยในปีนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอหลักการคิด เครื่องมือ ตำรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงใช้ในการทรงคำนวณปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์

อย่าพลาดชมจำลองพระที่นั่งภูวดลทัศไนย หรือหอนาฬิกาหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ทรงสถาปนาเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า Bangkok mean time เพื่อทำหน้าที่บอกและรักษาเวลามาตรฐานของไทย พร้อมชม Stellarium Technique ภายใน Stellarium Interactive พิชิตภารกิจต่าง ๆ เพื่อเข้าใจวงโคจร และปรากฏการณ์บนท้องฟ้า เช่น การย้อนกลับไปหว้ากอเมื่อ 150 ปีที่แล้ว หรือดูสุริยุปราคาในอีก 70 ปีข้างหน้า รวมทั้ง ร่วมกิจกรรมทำแผนที่ดาว, กิจกรรมข้างขึ้นข้างแรม และกิจกรรมปฏิทินจันทรคติ

ข่าวสาร

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ชื่นชมกับแสงสว่างจากปัญญาพระราชทาน (The Light of Wisdom) สู่งานพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยในปีนี้นำเสนอศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยหลักคิด หลักปฏิบัติ ที่พระองค์ทรงมอบแนวทางไว้ เพื่อนำพาพวกเราทุกคน ครอบครัว สังคม รวมถึงประเทศชาติ สู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด พลาดไม่ได้กับกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับดิน, ตัวอย่างแสดงชั้นดิน และตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในการทำฝนหลวง

ข่าวสาร

โดยจุดนี้ยังถือเป็น Landmark อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของงาน “รัชกาลที่ 9 : ธ สถิตย์ในดวงใจ” นำเสนอพลวัตการพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,100 โครงการ ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ที่นำเสนอในรูปแบบ “Rotovision Mechanic” อันสื่อความถึงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจากต้นน้ำ พื้นที่เกษตรกลางน้ำ จนถึงการบริหารจัดการน้ำ จนกลับไปสู่วัฏจักรอีกครั้ง แทรกด้วยโครงการพัฒนาดิน ป่า และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการแก้ปัญหาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระปรีชาสามารถที่ทรงสร้างสรรค์และผสานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ก่อเกิดเป็นประดิษฐกรรมล้ำค่าที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่เหล่าพสกนิกร ขจัดปัดเป่าปัญหา และขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้อย่างมากมาย

ข่าวสาร

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจด้านอากาศยานและการบินที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี ในฐานะทรงเป็น “เจ้าฟ้านักบิน” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี พลาดไม่ได้กับโมเดลเครื่องบินจำลองที่ทรงใช้ฝึก ท้าทายประสบการณ์ขับเครื่องบินผ่านโปรแกรม Flight Simulator และสนุกสนานไปกับกิจกรรมพับเครื่องบิน F-5

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วย ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “พระราชินีนักอนุรักษ์” และ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” นำเสนอพระราชกรณียกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคน ป่า และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอาศัยเกื้อกูลกัน พบโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำ ป่าชุ่มน้ำ และระบบนิเวศทางทะเล ร่วมกิจกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พรรณพืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น สำหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชทั้งที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ชื่นชมพระราชกรณียกิจการทรงงานที่ทรงนำวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดบุคลากรด้านสาธารณสุข การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างผู้นำทางปัญญาแห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ข่าวสาร

ดร.อรรชกาฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคนมาร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและคุโณปการของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน” พร้อมเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ สัมผัสเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเพลิดเพลินสนุกสนานได้ที่งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” วันนี้ - 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่ โทร 0 2577-9960 เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชมของประชาชนทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ LINE ID : @thailandnstfair หรือ Instagram : Thailandnstfair หรือสอบถามข้อมูลที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9960 สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 0 2577 9999