องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมผนึกกำลัง กับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมผนึกกำลัง กับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมผนึกกำลัง กับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมผนึกกำลัง กับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด Value of Teacher : คุณค่าของครู เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู” ท่ามกลางกระแสโลกดิจิทัลและวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยสนับสนุนให้ “ครู” เป็นวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ­-19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ได้จัดพิธีแถลงข่าวพร้อมการเสวนา เรื่อง “โลก Disruptive กับ คุณค่าของครู” โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวและเสวนาดังกล่าว ฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร