เปิดค่ายSTEM CAMP ตอน ดาราศาสตร์ ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เปิดค่ายSTEM CAMP ตอน ดาราศาสตร์ ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

08-12-2021
เปิดค่ายSTEM CAMP ตอน ดาราศาสตร์ ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

   19 มกราคม 2561 –  ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประธานเปิดค่ายSTEM CAMP ตอน ดาราศาสตร์ ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี