NSM ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดเวทีการแข่งขัน “UniTi Talks” สร้างแรงบันดาลใจด้านสื่อสารวิทย์ฯ

NSM ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดเวทีการแข่งขัน “UniTi Talks” สร้างแรงบันดาลใจด้านสื่อสารวิทย์ฯ

11-05-2023
UniTi1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เปิดเวทีการประกวดในโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Boost Camp) ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Competition) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

UNI3

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เผยว่า “โครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks หรือ UniTi Talks เกิดจากการผนึกกำลังความร่วมมือกันระหว่าง NSM สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG Move) ดำเนินการจัดขึ้นเป็นปีแรก ในหัวข้อ “UniTi Talks on STI for Sustainable Community ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ และสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทั้งชีวิตและสังคมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Boost Camp) และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Competition) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า ปทุมธานี โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 23 คน จากการคัดเลือกทั่วประเทศ”

๊๊์UUNNSS

 

คุณอัลมา กรีน ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและสื่อมวลชน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (UNiTi Talks) ถือเป็นกิจกรรมที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ เห็นความสำคัญเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น และสิ่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน คือ การบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและพร้อมรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และพลังงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

UNI35UNI34

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ (Final Competition) ได้ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี 

UNI356UNI37UNI39UNI377UNINI5556