องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับเกียรติบัตรประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับเกียรติบัตรประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

18-02-2022
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับเกียรติบัตรประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

17 มกราคม 2565 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับเกียรติบัตรประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา โดยมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่องให้ อพวช. เป็นองค์กรคุณธรรม ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวแสดงความยินดีและเป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ โดยมี นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้แทน อพวช. รับมอบเกียรติบัตรฯ ดังกล่าว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. กรุงเทพฯ

LINE ALBUM 54