ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

09-12-2021
ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563/ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคุณอภิญญา วอหะซัน นักวิชาการชำนาญพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1600768021422

1600768018228

1600768016681