ทีม เยาวชนไทยนำผลงานคว้ารางวัลระดับโลกสร้างชื่อให้ประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021

ทีม เยาวชนไทยนำผลงานคว้ารางวัลระดับโลกสร้างชื่อให้ประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021

09-12-2021
21 พฤษภาคม 2564 / 2 ทีม เยาวชนไทยนำผลงานคว้ารางวัลระดับโลกสร้างชื่อให้ประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021

21 พฤษภาคม 2564 / 2 ทีม เยาวชนไทยนำผลงานคว้ารางวัลระดับโลกสร้างชื่อให้ประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 โดยได้รับรางวัลสเปเชียลอวอร์ด (Special Award)  อันดับที่ 3 จาก The American Chemical Society ผลงานสาขาเคมี ในหัวข้อ “รงควัตถุดัดแปรคลอโรฟิลล์จากสารสกัดของวัชพืชเพื่อเป็นสีย้อมไวแสงอินทรีย์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง : การศึกษาขั้นต้นในเชิงการดัดแปรโครงสร้าง” จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และรางวัลสเปเชียล อวอร์ด (Special Award)  in Life Sciences จาก Sigma Xi The Scientific Research Honor Society ในสาขา Life Sciences ในหัวข้อ “โครงงานนวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน” จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ISEF SPECIAL AWARDS

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “การเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์ โดยปีนี้มีตัวแทนเยาวชนทีมไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 2000 คน จาก 64 ประเทศทั่วโลก”

is01

ผลปรากฏว่าผลงานจาก 2 ทีม เยาวชนไทย สามารถคว้ารางวัลสเปเชียลอวอร์ดมาครอบครอง โดยได้รับรางวัลสเปเชียลอวอร์ด (Special Award)  อันดับที่ 3 จาก The American Chemical Society ผลงานสาขาเคมี ในหัวข้อ “รงควัตถุดัดแปรคลอโรฟิลล์จากสารสกัดของวัชพืชเพื่อเป็นสีย้อมไวแสงอินทรีย์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง : การศึกษาขั้นต้นในเชิงการดัดแปรโครงสร้าง” โดยนายสพล ไม้สนธิ์ , นายเสฏนันท์ ทรวงบูรณกุล และ นายศุภวิชญ์ พรหมโคตร  จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวประสงค์พร เรืองพีระศิริ และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นายพัฒนนาวี นาเลาห์ และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2000 ดอลลาร์สหรัฐ

1621563568543

และรางวัลสเปเชียล อวอร์ด (Special Award)  in Life Sciences จาก Sigma Xi The Scientific Research Honor Society ในสาขา Life Sciences ในหัวข้อ “โครงงานนวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน” โดยนายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์ และนายกรวีร์ ลีลาอดิศร จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ โครงงานจากภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2000 ดอลลาร์สหรัฐ”

ด้าน รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวแสดงความยินดี “ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกทีม ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ซึ่งมีเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลกมากมาย ซึ่งเยาวชนไทยทั้ง 16 ทีม จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ถือเป็นรางวัลที่มีค่ากับเยาวชนทุกคน และขอแสดงความยินดีที่เยาวชนไทยทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอให้เยาวชนทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จากการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าโครงงานที่เยาวชนได้พัฒนาขึ้นจะถูกต่อยอดและถูกนำมาใช้งานจริงเพื่อพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคต”

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเยาวชนได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจให้สำหรับทีมเยาวชนในการรอลุ้นรางวัลแกรนด์ อวอร์ด (Grand Awards) ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คืนนี้เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ทาง YouTube : SocietyforScience โดยขอเชิญคนไทยร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยไปพร้อมๆกัน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ Regeneron International Science and Technology Fair (ISEF 2021) ”