NSM เปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.สุพรรณบุรี สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

NSM เปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” จ.สุพรรณบุรี สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

04-06-2024
NSM-MM01

4 มิถุนายน 2567 / นายนิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายภูวฤณ ภูริธรจินดา สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนทางการศึกษาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ในพิธีเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมนำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

NSM-MM0103NSM-MM0104NSM-MM0105NSM-MM0106NSM-MM0107NSM-MM0108NSM-MM0109NSM-MM01741