พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Cansat & Rocket Competition 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Cansat & Rocket Competition 2020

09-12-2021
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Cansat & Rocket Competition 2020

วันนี้ (13 พ.ค. 63) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Cansat & Rocket Competition 2020 โดยเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์และดาวเที่ยมขนาดเล็กอันเป็นสื่อกลางให้แก่เยาวชนของประเทศไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ผ่านทางระบบ VDO Conference

987686