อพวช. จัดกิจกรรมครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา อพวช.

อพวช. จัดกิจกรรมครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา อพวช.

31-01-2023
์NSM28-18

30 มกราคม 2566 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา อพวช. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมถวายสักการะพระบรมรูปและพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) บริเวณอาคารสำนักงาน อพวช. พร้อมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และมอบโล่เกียรติยศให้กับพนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2565 ทั้งนี้ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อพวช. เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อพวช. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.  

์NSM28-2์NSM28-1์NSM28-12์NSM28-16


นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา อพวช. ยังได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

์NSM28-17์NSM28-13