องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้ " รุ่นที่ 37

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้ " รุ่นที่ 37

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้ " รุ่นที่ 37

6 ธันวาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้ " รุ่นที่ 37 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่แท้จริง โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้จะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2563 นี้

13154641199732

1559800

13156323889045