อพวช. ร่วมกับ สนท. และพันธมิตร ร่วมเปิดสนามแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจและเก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีบนพื้นผิวดวงดาวนอกโลกจำลอง ภายใต้โครงการ “นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ ตะลุยอวกาศ”

อพวช. ร่วมกับ สนท. และพันธมิตร ร่วมเปิดสนามแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจและเก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีบนพื้นผิวดวงดาวนอกโลกจำลอง ภายใต้โครงการ “นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ ตะลุยอวกาศ”

16-06-2022
03

0002

15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) และพันธมิตร เปิดสนามแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจและเก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีบนพื้นผิวดวงดาวนอกโลกจำลอง ภายใต้โครงการ “นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ ตะลุยอวกาศ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยรังสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและมอบการสนับสนุนโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

05