นางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรบ “การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

นางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรบ “การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

09-12-2021
นางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรบ “การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

นางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรบ “การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ อิสสะรีย์ ที่ปรึกษา อพวช. เป็นผู้บรรยาย ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖๐ คน ณ ห้องสัมมนา พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

IMG 3770

IMG 3950