องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

13 สิงหาคม 2564 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 จัดเต็มกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ใน “กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” พบกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลายที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง Facebook : NSM Thailand

447oiu

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4  ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเนื่องในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี อพวช. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4  อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมไทย แต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรง ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เหมือนก่อน จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่ในรูปแบบออนไลน์

โดยปีนี้ อพวช. ได้จัด “กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” รูปแบบออนไลน์ โดยมีการขนกิจกรรมความสนุกด้านวิทยาศาสตร์มาไว้ในงานนี้มากมาย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2564  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสการมีส่วนร่วมกับประชาชนในกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารของ อพวช. ได้แก่ Facebook : NSM Thailand , Website : www.nsm.or.th , YouTube : NSM Thailand  และ Facebook พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของ อพวช. ที่จะนำความรู้ควบคู่กิจกรรมความสนุก ๆ มาสลับหมุนเวียน ให้ชมและร่วมสนุกกันในงานนี้แน่นอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ   และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่ทุกคน”

และพิเศษ! สำหรับในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะได้พบกับกิจกรรมความสนุกมากมาย อาทิ ชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “ตามรอยเสด็จฯ ร.4 สู่การชมสุริยุปราคา ณ หว้ากอ” , งานเสวนาวันวิทยาศาสตร์ไทย โดย อ.จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา  เรื่อง “ย้อนรอยวิทย์ศิลป์ถิ่นบางกอก” และพบกับ     การเปิดตัว YouTube NSM Thailland อย่างเป็นทางการ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถติดตามได้ทาง Facebook : NSM Thailand

สำหรับ เพจ Facebook พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้ได้สนุกกันตลอดเดือนสิงหาคม 2564  ได้แก่ กิจกรรมเที่ยวทิพย์กับตึกลูกเต๋า โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ , กิจกรรม Explore Technology โดยพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ,กิจกรรม Hands on เรื่องกระดูก โดย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ,กิจกรรมโหลดภาพธรรมชาติจากมุมมองนักธรรมชาติวิทยา โดยพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า , กิจกรรม Explorium @Home ชวนสวมบทบาทนักสำรวจธรรมชาติ โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. @ เดอะสตรีท รัชดา เป็นต้น

นอกจากกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 แล้ว อพวช. ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย อาทิ

-กิจกรรม Fun Kits with Science Caravan ส่งสุขสนุกคิดกับคาราวานวิทยาศาสตร์จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับร่วมกิจกรรมไปยังโรงเรียนของท่าน ซึ่งสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์และทำกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้น้อง ๆ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ผ่านการประดิษฐ์จรวดหลากหลายรูปแบบ โดยได้รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 โรงเรียน ซึ่งจะได้รับ   3 กล่องกิจกรรม ได้แก่ จรวดลม , จรวดหลอด และจรวดลูกโป่ง ซึ่งมีการเริ่มจัดส่งกล่อง Fun Kits with Science Caravan ไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้แก่สังคมไทย

-กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20 ที่เปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย สู่เวทีนานาชาติ  มีการปรับรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็น    2 ประเภท ได้แก่ 

1977358

1) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Water Rocket Design Challenge” เปิดรับสมัครตั้งแต่      วันนี้ - 15 สิงหาคม 2564

2) การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภท “Fantasy Water Rocket”  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  20 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” ได้ที่ Facebook : NSM Thailand

 

แจกฟรี E-Book “มหาราชจอมราชันย์ พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ https://nsm.registerthailandnstfair.com/viewFile.aspx