อพวช. พาเยาวชนจากโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธ์ุอุปถัมภ์) มาสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ในโครงการสุขสนุกวิทย์ ประจำปี 2566

อพวช. พาเยาวชนจากโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธ์ุอุปถัมภ์) มาสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ในโครงการสุขสนุกวิทย์ ประจำปี 2566

09-12-2022
FUNDAYKID01

7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมในโครงการสุขสนุกวิทย์ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธ์ุอุปถัมภ์) จ.ปทุมธานี จำนวน 65 คน เข้าร่วมกิจกรรม Science Walk Rally เรื่อง ปริศนาอวกาศ พร้อมชม โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

FUNDAYKID02