ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 3 เครื่อง

ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 3 เครื่อง

09-12-2021
ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 3 เครื่อง

14 กรกฎาคม 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนในนามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 3 เครื่อง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. มอบให้แก่โรงพยาบาลหนองเสือ เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ เป็นผู้รับมอบเครื่องบีบถุงลมฯ ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี