รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

08-12-2021
รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

        21 พ.ย. 2560 –  รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมี ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน และคณาจารย์ ร่วมงาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Image Gallery

IMG2364-1800x600

IMG2372-1800x600

IMG2366-1800x600

IMG2375800x600

IMG2380-1800x600

IMG2382-1800x600

IMG2393-1800x600

IMG2396-1800x600

IMG2401-1800x600

IMG2405-1800x600

IMG2414-1800x600

IMG2417-1800x600

IMG2420-1800x600

IMG2440-1800x600

IMG2438-1800x600