องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ในรูปแบบ New Normal

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ในรูปแบบ New Normal

09-12-2021

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ในรูปแบบ New Normal ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยนายนิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ร่วมพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว โดยงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563 นี้ เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน พร้อมสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมที่หลากหลายให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง