NSM ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วโลก International Director’s Forum (IDF 2023) ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์

NSM ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วโลก International Director’s Forum (IDF 2023) ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์

18-11-2023
BNA01

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. เข้าร่วม “การประชุมผู้บริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วโลก International Director’s Forum (IDF 2023)” ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วโลก จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Network of Science & Technology Centres; ASPAC) ร่วมกับเครือข่ายศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ได้แก่ เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอเมริกาเหนือ (Association of Science Technology Centers; ASTC), เครือข่ายศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งยุโรป (European Network Science Centres and Museums; ECSITE), เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง (The North Africa and Middle East Science Centers Network; NAMES), เครือข่ายเพื่อสร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์แห่งละตินอเมริกา (Latin American and Caribbean Network for the Popularization of Science and Technology; RedPOP) และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแอฟริกาใต้ (The South African Association of Science & Technology Centres; SAASTEC) เพื่อหารือสถานการณ์ความเข้าใจผิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (misconception) และวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก (planetary crisis) พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มและการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยการประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า (Heureka) สาธารณรัฐฟินแลนด์

Nas02NMJ03NJK04