อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ไทยร่วมสมัย"

อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ไทยร่วมสมัย"

19-11-2022
18NOV01

18 พฤศจิกายน 2565 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล  จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ไทยร่วมสมัย" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ราชบัณฑิตแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาฯ และดำเนินรายการโดย ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

18NOV0218NOV04