ร่วมงาน "เปิดยุทธศาสตร์ กกพ. ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า" clean energy for life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ร่วมงาน "เปิดยุทธศาสตร์ กกพ. ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า" clean energy for life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

09-12-2021
ร่วมงาน "เปิดยุทธศาสตร์ กกพ. ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า" clean energy for life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

23 พฤศจิกายน 2563 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมงาน "เปิดยุทธศาสตร์ กกพ. ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า" clean energy for life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นประธานในงาน ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในงานได้แนะนำโครงการจากผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ จำนวน 25 องค์กร เพื่อเป็นการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ สตูดิโอ สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ

128066

128070

128072

128075