ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

08-12-2021
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

21 ธันวาคม 2560 / ปทุมธานี -- ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมให้นโยบายในการทำงาน โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข่าวสาร

   ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวว่า อพวช. ถือเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีหน้าที่โดยตรงในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมการเปลี่ยนความคิด (mindset) ของคนไทยให้เป็น “คนไทย 4.0” เพื่อสอดรับกับการเดินไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการเข้ามาเรียนรู้ อย่างสนุกสนานจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ อพวช. บริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตั้งอยู่ ที่คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน รวมถึง พิพิธภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดตัวอีก 2 พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต

ข่าวสาร

   อีกทั้งต้องเพิ่มการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในภูมิภาค พร้อมการกระจายแหล่งเรียนรู้ไปตามย่านนวัตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ การสร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางอาชีพสายวิทยาศาสตร์ และการจัดบริการรถขนส่งสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรียนรู้ เป็นต้น

   ดร.สุวิทย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า พร้อมจัดสรรงบประมาณและปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ต่อไป