องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ Ms.Heather Farn worth

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ Ms.Heather Farn worth

07-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ Ms.Heather Farn worth

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 / นางกรรณิการ์ เฉิน (คนกลาง)  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ Ms.Heather Farn worth (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศและดูแลผลิตภัณฑ์ จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Ontario Science Centre และ Ms. Ashley Larose (คนที่ 3 จากขวา) จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Science North ประเทศแคนาดา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

IMG8234800533

IMG8231800534

IMG8229800533

IMG8227800533

IMG8224800533

IMG8222800533

IMG8221800533