การเข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์”

การเข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์”

09-12-2021
การเข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2664 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์กับวัดอุโมงค์” ที่มาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัฒนาโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่

 

13776982266303

13776982018533

13776981877384

13776982064789

13776982235348

13776982211534

13776981986768

13776981950054

13776981912547

13776981838413

13776982150294

13776982123327