อพวช. นำคณะนักเรียนอัสสัมชัญเข้าพบ รมว.อว. หลังคว้าแชมป์โลกการแข่งขันสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก แคนแซท (CanSat) พร้อมชื่นชมและแนะให้อย่าหยุดพัฒนา เพราะวิทยาศาสตร์ต้องรุดหน้าต่อไป

อพวช. นำคณะนักเรียนอัสสัมชัญเข้าพบ รมว.อว. หลังคว้าแชมป์โลกการแข่งขันสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก แคนแซท (CanSat) พร้อมชื่นชมและแนะให้อย่าหยุดพัฒนา เพราะวิทยาศาสตร์ต้องรุดหน้าต่อไป

20-07-2022
45

20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ นำคณะนักเรียนที่ชนะการแข่งขันแคนแซทประจำปี 2022 (Annual CanSat Competition 2022) ณ สถาบันโพลีเทคนิค และ มหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย เมืองแบล็กส์เบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

การแข่งขันแคนแซท (CanSat) เป็นการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็กที่มีขนาดประมาณกระป๋องเครื่องดื่ม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องทำการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กและส่งขึ้นไปที่ความสูง 700 เมตร เหนือพื้นดิน เพื่อปฏิบัติภารกิจ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสำเร็จ โดยการแข่งขันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทีม Descendere (ดี-เซน-เด-เร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสามารถคว้าแชมป์โลก ด้วยคะแนน 86.2185 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 49 ทีมทั่วโลก ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเยาวชนไทยในเวทีระดับโลก

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งกล่าวว่า “เราควรเล็งเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด การที่นักเรียนไทยได้รับรางวัลระดับโลก เป็นเหมือนการปฏิรูปการศึกษาให้ทันโลกและล้ำยุค ให้มีการพัฒนาต่อไป อย่าหยุดความก้าวหน้า อย่าหยุดความพอใจไว้แต่เพียงเท่านี้ วิทยาศาสตร์ต้องรุดหน้าต่อไป”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) “สำหรับการแข่งขันแคนแซท อพวช. ถือเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษาผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ การได้รับรางวัลของเยาวชนในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไปในอนาคต”

ทางด้าน ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวว่า “นักเรียนกลุ่มนี้ทุ่มเทให้การแข่งขันแคนแซทมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนรุ่นพี่ที่ได้พัฒนาสืบต่อกันมา โดยโรงเรียนมีหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอน นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับภาคปฏิบัติ มุ่งให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบินและอวกาศสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป”

060302

 

 

 

 

 

การแข่งขันแคนแซท (CanSat) เป็นการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็กที่มีขนาดประมาณกระป๋องเครื่องดื่ม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องทำการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กและส่งขึ้นไปที่ความสูง 700 เมตร เหนือพื้นดิน เพื่อปฏิบัติภารกิจ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสำเร็จ โดยการแข่งขันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทีม Descendere (ดี-เซน-เด-เร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสามารถคว้าแชมป์โลก ด้วยคะแนน 86.2185 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 49 ทีมทั่วโลก ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเยาวชนไทยในเวทีระดับโลก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกฯ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งกล่าวว่า “เราควรเล็งเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด การที่นักเรียนไทยได้รับรางวัลระดับโลก เป็นเหมือนการปฏิรูปการศึกษาให้ทันโลกและล้ำยุค ให้มีการพัฒนาต่อไป อย่าหยุดความก้าวหน้า อย่าหยุดความพอใจไว้แต่เพียงเท่านี้ วิทยาศาสตร์ต้องรุดหน้าต่อไป” ทางด้าน ภราดา ดร.อาวุธฯ กล่าวว่า “นักเรียนกลุ่มนี้ทุ่มเทให้การแข่งขันแคนแซทมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนรุ่นพี่ที่ได้พัฒนาสืบต่อกันมา โดยโรงเรียนมีหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอน นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับภาคปฏิบัติ มุ่งให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบินและอวกาศสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป” 

0455