ทีม Project S Jr. และทีม Project S คว้าแชมป์การประกวด “NSM Competition boy band & girl group” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ทีม Project S Jr. และทีม Project S คว้าแชมป์การประกวด “NSM Competition boy band & girl group” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

16-01-2023
BGB1

ปทุมธานี – 14 มกราคม 2566 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “NSM Competition boy band & girl group” ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์     ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประถมศึกษา จำนวน 7 ทีม และผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 ทีม โดยผลการประกวดฯ ในแต่ละประเภท มีดังนี้

BGB2

ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติจาก Mr. Kwang Park ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท กิจการร่วมค้า 
เอสจีวีที จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล
 

BGB3

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม Project S Jr.

BGB4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม Troopers girls

BGB5

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม G80’s

BGB6

รางวัลรองชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม BKT Girl Group

BGB9

รางวัลรองชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม WK Kids Generation

 

BGB7

ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณนิติพงษ์ มังคลสุ Project Manager บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล


 

BGB10

รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม Project S

BGB11

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม Linzi 

BGB13

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม Maison (เมซง) 

BGB14

รางวัลรองชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม Cookies

BGB15

รางวัลรองชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม SHW NEW Generations