พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี 2565

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี 2565

20-07-2023
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รอง ผอ. อพวช. ให้การต้อนรับ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และนางสุวดี จงสถิตวัฒนา รองประธานโครงการ ฯ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2565 ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี