อพวช. ร่วมแสดงความยินดี พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2564

อพวช. ร่วมแสดงความยินดี พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2564

03-05-2022
พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2564

 

นางสาวประทุม ป้อมงามนางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง

ร่วมแสดงความยินดี - เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวประทุม ป้อมงาม และนางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง พนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2564 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร